Over Janita

Over Janita

De next level in jouw business bereik je door jezelf te transformeren....

De next level in jouw business bereik je door jezelf te transformeren....

Janita Seinstra is master in playful approach en eigenaar van Crioel en creator van diverse Creative Business Games, zoals 5 Q, Unlimited Mum game en Gedacht 'n Kracht. Het vernieuwen van haar denken en het vergroten van ENGAGEMENT in haar programma's, hebben haar en vele andere trainers naar de next level gebracht in het trainersvak. De methode die ze professionals aanreikt om een creatieve gamechanger te worden en het allerbeste in jezelf en de ander naar boven te halen, wordt hartelijk omarmd in de trainingswereld.

Janita Seinstra is master in playful approach en eigenaar van Crioel en creator van diverse Creative Business Games, zoals 5 Q, Unlimited Mum game en Gedacht 'n Kracht. Het vernieuwen van haar denken en het vergroten van ENGAGEMENT in haar programma's, hebben haar en vele andere trainers naar de next level gebracht in het trainersvak. De methode die ze professionals aanreikt om een creatieve gamechanger te worden en het allerbeste in jezelf en de ander naar boven te halen, wordt hartelijk omarmd in de trainingswereld.

Hoe is het allemaal zo gekomen? Na het afronden van de lerarenopleiding is Janita als docent beeldende vorming in het voortgezet onderwijs terecht gekomen. Al vanaf het eerste begin was er de grote betrokkenheid bij het leerproces van de leerlingen. En aan de andere kant een bepaalde mate van onrust en ontevredenheid. Over het schoolsysteem, de methodes, etc. Het wakkerde haar creativiteit aan en ze bedacht nieuwe lesconcepten, projecten, etc. In 2009 startte ze de opleiding tot topfacilitator creatieve denktechnieken bij het COCD. vanaf die tijd veranderde er veel in haar leven en werk....

Het geven van trainingen aan docenten werd, naast lesgeven, haar nieuwe taak. In die jaren heeft Janita veel docenten tot bloei zien komen. Ze werden gehoord en gezien tijdens de brainstormsessies en trainingen. De school kwam tot bloei. En toen werd het voorjaar 2013...

Van de één op de andere dag werd Janita ziek. Ze kwam haar bed niet meer uit en voelde een soort van verlamming over zich heenkomen. Behalve... als ze met haar nieuwe bedrijf Crioel bezig was. Haar ziek-zijn vroeg alle tijd en aandacht van haar en ze startte een coachtraject.

In de zomer van 2013 heeft Janita uiteindelijk de knoop doorgehakt en heeft haar onderwijsbaan na 20 jaar aan de wilgen gehangen. Het avontuur kon beginnen. Ze startte met het maken van een onderwijs game de "21st century skills game". Zowel PO als VO/MBO en HBO konden spelenderwijs leren om te gaan met de 21st century skills. Diverse scholen hebben in hun curriculum deze methode toegepast en leerlingen/docenten naar een hoger level getild.

Deze aanpak heeft uiteindelijk erin geresulteerd dat de visie die Janita heeft over onderwijs (en dan niet alleen onderwijs binnen scholen, maar ook daarbuiten) zichtbaar is geworden in de toevoeging van ENGAGE-MAGIC in trainingen. Waarmee ze vrouwen die trainingen geven, kan helpen binnen 9 weken ENGAGE-MAGIC  toe te passen in hun eigen trainingen, zodat ze zichzelf onderscheiden doordat hun klanten geboeid blijven van begin tot eind, waarbij kennis blijft hangen en klanten enthousiast de training verlaten, zonder dat het technisch té ingewikkeld wordt, ze haar zelfvertrouwen verliest en zich "een vreemde eend in de bijt" voelt.

Daarnaast is Janita moeder van drie jongens en getrouwd met haar ware Jacob. Ze heeft een passie voor Jezus en heeft haar expertise opgebouwd in gamification | een speelse aanpak.

Hoe is het allemaal zo gekomen? Na het afronden van de lerarenopleiding is Janita als docent beeldende vorming in het voortgezet onderwijs terecht gekomen. Al vanaf het eerste begin was er de grote betrokkenheid bij het leerproces van de leerlingen. En aan de andere kant een bepaalde mate van onrust en ontevredenheid. Over het schoolsysteem, de methodes, etc. Het wakkerde haar creativiteit aan en ze bedacht nieuwe lesconcepten, projecten, etc. In 2009 startte ze de opleiding tot topfacilitator creatieve denktechnieken bij het COCD. vanaf die tijd veranderde er veel in haar leven en werk....

Het geven van trainingen aan docenten werd, naast lesgeven, haar nieuwe taak. In die jaren heeft Janita veel docenten tot bloei zien komen. Ze werden gehoord en gezien tijdens de brainstormsessies en trainingen. De school kwam tot bloei. En toen werd het voorjaar 2013...

Van de één op de andere dag werd Janita ziek. Ze kwam haar bed niet meer uit en voelde een soort van verlamming over zich heenkomen. Behalve...als ze met haar nieuwe bedrijf Crioel bezig was. Haar ziek-zijn vroeg alle tijd en aandacht van haar en ze startte een coachtraject.

In de zomer van 2013 heeft Janita uiteindelijk de knoop doorgehakt en heeft haar onderwijsbaan na 20 jaar aan de wilgen gehangen. Het avontuur kon beginnen. Ze startte met het maken van een onderwijs game de "21st century skills game". Zowel PO als VO/MBO en HBO konden spelenderwijs leren om te gaan met de 21st century skills. Diverse scholen hebben in hun curriculum deze methode toegepast en leerlingen/docenten naar een hoger level getild.

Deze aanpak heeft uiteindelijk erin geresulteerd dat de visie die Janita heeft over onderwijs (binnen scholen, maar ook zeker daarbuiten) zichtbaar is geworden in de toevoeging van ENGAGE-MAGIC in programma's. Waarmee ze vrouwen die trainingen geven, kan helpen binnen 9 weken ENGAGE-MAGIC toe te passen in hun eigen trainingen, zodat ze zichzelf onderscheiden doordat hun klanten geboeid blijven van begin tot eind, waarbij kennis blijft hangen en klanten enthousiast de training verlaten, zonder dat het technisch té ingewikkeld wordt, ze haar zelfvertrouwen verliest en zich "een vreemde eend in de bijt" voelt.

Daarnaast is Janita moeder van drie jongens en getrouwd met haar ware Jacob. Ze heeft een passie voor Jezus en heeft haar expertise opgebouwd in gamification | een speelse aanpak.


MIJN WHY

visionboard


"What I've benefited from in 

my interactions with Janita is..."